Intelligentsed süsteemid (IDX5711), projekt (IDX5712)

Kursus 2018.a. kevadel. Jaak Tepandi, Stanislav Vassiljev, TTÜ tarkvarateaduse instituut

Intelligentsete süsteemide kursuse info, konspekt ja korralduse põhimaterjalid on Moodle’s.

Kursuse sisu areneb ja muutub vastavalt ala arengule. Viimane versioon on kättesaadav eksamisessiooni alguseks. Õppematerjali jooksev versioon.

Kursuse korraldus jääb semestri jooksul põhijoontes samaks, väheolulised detailid võivad täpsustuda. Kursuse korralduse materjalide jooksev versioon.