Lõputööd – info

Tallinna Tehnikaülikooli digikogu – siit saab vaadata näitetöid. Vt ka IKT lõputööde konkursi tulemusi (sh erinevaid aastaid)

Lõputöö vormistamine infotehnoloogia teaduskonnas.

Kuidas kirjutada ja kaitsta edukat lõputööd.

IABM – Äriinfotehnoloogia lõputööde materjale

IAPM – Lõputööde hindamispõhimõtted informaatika õppekaval

IVGM – Master’s thesis materials

Tartu Ülikooli materjale lõputööde kirjutajatele.

Tartu Ülikoolis kaitstud ja kaitsmisele minevad magistri- ja doktoritööd, täistekstid lisatud alates 2004. aastast.