Kuidas kirjutada edukat lõputööd (üks võimalus paljudest)

Alustame algusest: otsus
– Tean, et see vajab nii-ja-nii palju (kui palju? – uurige järele!) täistööaega ja pühendumust
– Varun selle aja
– Vastutan selle tegemise eest ise
– Viin selle lõpuni

Teema ja suhtumine
– See teema meeldib mulle, tahan seda teha ja õpin selle käigus … Vajalik, aga vt järgmine
– See lõputöö aitab …[keda?] … [kuidas?]
– Mis tehtud, on hästi tehtud

Hakkan siin ja praegu kirjutama
– Kirjutan pool lk iga päev enne kõiki muid tegevusi… Variant: Leian oma parima kirjutamise keskkonna ja parima kirjutamise aja …
– Kirjutan lühikokkuvõtte => läheb pärast töö kokkuvõtteks … Ülesande püstitus on hea algus
– Kirjutan töö struktuuri (kaks ülemist taset) => on koos eelmisega lõputöö esimene prototüüp
– Mõtlen, teen märkmeid, kirjutan kiirelt, viimistlen järgmises prototüübis

Sisu
– Mis see on, millest kirjutan
– Milleks ja kellele seda vaja on
– Kuidas seda teen (metoodika näide)
– Näen töö loogikat ja kirjutan selle töösse sisse: pealkiri => ülesande püstitus => metoodika ja teooria => projekt => realisatsioon => hindamine ja katsetused => kokkuvõte vastavalt ülesande püstitusele

Veidi projektijuhtimist ka
– Tean tähtaegu / nõudeid ja järgin neid (näide: äriinfotehnoloogia info) … Vt ka tarkvarateaduse instituudi magistritöid
– Püstitan realistliku ajakava,
– Tean edenemist (nt mitu % tööst on valmis)
– Arutan töö prototüüpe juhendajaga

Kui hakkan kohe tööd tegema, siis
– Rahulikum teha ja õppida selle käigus
– Võimalus oma projekte, õpinguid ja töid teha nii, et need toetavad lõputööd
– Üldjuhul parem lõputöö tulemus
– Kui asjaolud muutuvad, võib tekkida vajadus muuta teemat

Küsimusi ja vastuseid
– K: Kas lõputöö peab näitama lõpetaja kvalifikatsiooni või andma mingi kasuliku tulemuse? V: Mõlemat. Võib küsida endalt (1) kas seda tööd saaks kirjutada ka ilma viis aastat ülikoolis käimata (kui vastus on jah, tuleks midagi muuta) ja (2) keda ja kuidas see töö aitab (kui vastus on “ei kedagi” või “ei tea”, tuleks midagi muuta)
– K: Mida tuleks teha edasi? V: Leida teema ja juhendaja. Kui leitud, kirjutada tööd
– K: Kuidas leida teemat ja juhendajat? V: Vt lõputööde veebidest (näide: äriinfotehnoloogia info)