Juhendamised

Juhendamised (osaline nimekiri, lisandused ja parandused on teretulnud):

Magistriõpe – lõpetanud

Perekonnanimi Eesnimi Töö teema Lõpetamise aasta 
Parmakson Priit Projekti riskide juhtimine ja modelleerimine 1993
Niit Katrin Andmete kvaliteet Eesti rahvastikuregistris ja selle parendamine 1994
Treu Tõnu Tehnoloogia ja kvaliteedijuhtimine Eesti tarkvarafirmades 1994
Rahe Katrin Piiranguid kasutav masinõpe mittetäielikel näidetel 1997
Treu Annika Andmebaasiohjesüsteemid ja nende valiku metoodika 1997
Ifinedo Princely Emili Web Site Quality and Testing 2000
Freudenthal Margus Personaalsed turvakeskkonnad 2001
Kärner Jürgen Vahekihi tehnoloogia valik ning üleminek mitmekihilisele arhitektuurile 2001
Kljubin Aleksander An organization-centric approach to viewing adaptation in complex adaptive systems 2002
Vassiljev Stanislav Populatsiooni kestus ja juurdepääs ressurssidele virtuaalses maailmas 2004
Nisamedtinov Ilhan XML-tehnoloogiate juurutamise spetsiifika 2004
Luga Andres Panga teavitussüsteemi projekteerimine ja realisatsioon 2004
Manuilov Konstantin Olemasolevate rakenduste migratsioon .NET veebiteenusteks: praktilised sammud, probleemid ja lahendused 2004
Velizhanin Aleksei Uudiste analüüsi süsteemid finantsasutustele 2004
Saluvee Meelis Veebiteenustel baseeruv ja kasutajaagendi abil integreeritud akrediteerimisalase teabe infosüsteem 2005
Veesaar-Kurg Kadi Rahandusministeeriumi ärianalüüsi süsteemi tehnilise arhitektuuri disain 2005
Ennus Raul Tarkvara arenduse standard (riigiasutuse näitel) 2005
Tammsaar Katri V eebipõhiste avalike teenuste kasutatavuse tõstmine 2006
Tammäe Kadri Vabavaralised sisuhaldussüsteemid ja kodulehtede kvaliteet 2006
Sädem Ulvi Elioni testprotsessi välja töötamine TPI ja TIM mudelite põhjal 2006
Haljas Elar Inimkapitali hindamissüsteemi analüüs 2007
Mubarakshina Natalja Veebisaidi kasutatavuse testimine ja hindamine avaliku sektori veebisaitide näitel 2007
Tshaikin Jevgeni Tööpakkumise leidmise infosüsteem 2007
Viikmaa Carol Adapteeruv testimine kutsesobivuse hindamisel 2007
Vohta Jüri Ettevõtte X reliisi protsessi analüüs ITIL’i baasil 2007
Luts Vello SOX nõuded ja protsess ABB AS infosüsteemi näitel 2008
Sui Rando Ärireeglite süsteem organisatsioonis 2008
Jürves Natalia Oracle Discoverer vahendi kasutamise protseduursete reeglite väljatöötamine Hansapanga näitel 2008
Tolstouhhov Jevgeni Conceptual analysis and development of the user interface framework 2008
Vladimirova Tatjana ISO 9001:2000 standardi juurutamine AS Andmevara Süsteemiarenduse divisjoni näitel 2008
Gerassimova Alina Standardiseeritud ERP erilahendus Eesti väikeettevõtetele Microsoft Dynamics NAV platvormil 2008
Shestajev Artjom Arvutikomponentide valiku ekspertsüsteem 2008
Latõshev Aleksandr Performance Testing of E-Commerce Applications 2008
Puus Piret Tarkvara taaskasutusmetoodikate rakendamise juhtumianalüüs 2008
Samsonova Anastassia Värbamissüsteemi intelligentse mooduli analüüs 2008
Teearu Villu Finantstarkvara arenduse probleemide analüüs 2009
Pivovarov Dmitri Customer Churn Prediction on Low Quality Data Using Data Mining 2009
Petrov Anton Norby Telecom AS-i VoIP infrastruktuuri turvaaudit ISKE metoodika baasil 2009
Napits Grete Testlugude disaini reeglite defineerimine Skype’i näitel 2009
Gruzdeva Marina Kohtute Infosüsteemi (KIS) probleemid ja ettepanekud edasiarendusele 2009
Kruusma Tatjana Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi veebilehekülje arendamine 2010
Maksimenko Jana Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi andmebaasi arendamine 2010
Kuningas Henri-Rene RIK nõuete analüüsi praktikate parendamine KIS praktikate näite põhjal 2010
Viira Leela Vastuvõtutestide protsessi parendamine Swedbankis 2010
Shefer Nadezhda Test process improvement in a software development company X 2010
Kase Janno ISKE nõuetele vastava infoturbe dokumentatsiooni osaline loomine Eesti Haigekassas 2010
Urman Kärt AS Helmes analüütikute töö standardiseerimine 2010
Monso Janne Veebilehtede mahu ja allalaadimiskiiruse optimeerimine 2010
Khudoleeva Inna Poe andmebaasi arendamine 2010
Blinov Aleksandr Andmebaasi rakenduse migratsioon ühelt platvormilt teisele 2010
Antonova Polina Võlakontode haldussüsteemi testimine Sampo Pangas 2010
Jaakre Eero Efektiivset funktsionaalset testimist toetava testkeskkonna arendamise metoodika ning juhtumianalüüs Swedbank AS näitel 2011
Pavlov Nikolai Riskihaldus Skype Mobile kvaliteedi tagamise protsessis (TLÜ) 2011
Sülla Merilin Väikese ja keskmise suurusega kohaliku omavalitsuse võimekus rakendada ISKE-t 2011
Vali Ingmar Piiriüleste kinnisvaratehingute registreerimise süsteem 2011
Oja Irena IT teenuste probleemihalduse protsessi realiseerimine ITIL baasil Elioni Ettevõtete AS-is 2011
Tõnts Merilin AS Webmedia Group kompetentsimudeli loomine vanemanalüütiku rollile 2011
Metsvahi Ene Tegevuskava, protsessikirjeldused ja ettepanekud SMIT arendustegevuse parendamiseks 2011
Lepp Arvi Projekti X regressioonitestimise mahu vähendamine 2012
Vask Alan ISKE meetmete rakendamine Statistikaameti tarkvara arenduses 2012
Leinfeld Agu Küpsusmudelite kasutamine Eesti avaliku sektori IKT käitluses, arenduses ja juhtimises 2012
Puusep Viljam RAISE spetsifikatsioonikeele ja C-sharp keele võimaluste võrdlus valdkonnamudelite spetsifitseerimisel 2012
Järve Rita Asutuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste talituspidevuse planeerimine Eesti Töötukassa näitel 2012
Merila Ats Google otsingumootori optimeerimine 2012
Reimann Ave Eesti suurettevõtete IT kontrollikeskkonna analüüs finantsauditi IT toe põhjal 2013
Üprus Jane Oracle E-Business Suite uuendamise testimine Swedbankis müügireskontro näitel 2013
Uukkivi Kristi BDOC 2.0 profiilile vastava digitaalallkirja valideerimise nõuded ja testimine 2013
Kaljulaid Maarja DEFINING THE BUSINESS SYSTEM OWNER ROLE ON SWEDBANK EXAMPLE 2013
Haug Pille Ärianalüüsi andmete mõtte efektiivne esitamine Skype koolituse töölaua projekti näitel 2013
Tsõgankova Svetlana Testing a complex web system using hybrid test automation approach 2013
Metsmaa Toomas Metoodika ISKE baasil lõppkasutajate poliitikate tegemiseks 2013
Mulina Viktoria Õppeinfosüsteemi efektiivsuse hindamine Tallinna Tehnikaülikooli näitel 2013
Bauer Stanislav Upgrade of automation testing environment of web based services in Organization X 2014
Dvinskihh Ksenija ID-kaardi baastarkvara teekide automatiseeritud regressioonitestimise raamistiku edasiarendus 2014
Karolin Natalie Telekommunikatsiooni ettevõtte tootepakkumiste ärireeglite haldussüsteemi realiseerimine kasutades Drools reeglimootorit 2014
Karolin Peeter Elioni toodete valdkonna veebiteenuste parendamine 2014
Kulla Kaia Data Documentation Initiative standardi kasutuselevõtt Statistikaametis 2014
Rüga Rauno Algoritmi ja ekspertsüsteemi arendus piltide tekstituvastuseks 2014
Tikk Mihkel Avaandmete rakendamine Eesti avalikus sektoris 2014
Kütt Kaido Vabavaralise koodiga dokumendihaldustarkvara Delta platvormivahetuse analüüs 2014
Roost Irina Klienditoe töö automatiseerimine Directo OÜ näitel 2014
Trifonov Vadim Mobiilimaksed kasutajat autentimata: juhtumianalüüs Swedbanki näitel 2014
Licht Nelli Scrum testimisprotsessi struktureerimine Ignite OÜ näitel 2015
Hanson Ruth Modera IT teenuste halduse parendamisest 2015
Aravina Margarita Developing Methods for Analysis and Evaluation of Regression Testing Process 2016
Jürimaa Villu Ravitööd toetava infosüsteemi reeglipõhine otsustustoe tugisüsteem 2016
Karask Hannes Pidev integreerimine ja tarne Windowsi ja .NET põhises hajussüsteemis 2017
Välba Kedi Improving the Knowledge Transfer Processes of e-Governance Competence. Example of Estonia 2017
Tamre Jaak Telia TV soovitusmootori valik ja kasutuselevõtt 2017
Laanemägi Kevin Semantiline koosvõime andmete ühekordse küsimise keskkonnas prototüübi näitel 2020
Veidenbaum Henri IT ettevõtte efektiivne tulude tuvastamine 2020
Limmart Raiko Andmeaitade testimise automatiseerimine 2020
Mulk Rainer Nõuete haldamise protsessi väljatöötamine konkreetse ettevõtte näitel 2021
Kool Külli Andmeturbeanalüüs pilvepõhise keskkonna jaoks Organisatsiooni X näitel 2021
Smirnov Vadim Messide ja avalike ürituste portaali projekt e-valitsuse teenustena: perspektiivid ja võimalikud lahendused. 2021

Bakalauruse-diplomiõpe – lõpetanud (alates 2002)

Perekonnanimi Eesnimi Töö teema Lõpetamise aasta
Abramov Sergei Projekt “Eisphere” 2002
Ivanova Alla Tarkvara agendid ja nende turve 2002
Kolga Rene Automatiseeritud jõudlustestimine 2002
Lepik Toomas Viisaregistri auditi kavandamine selleks kasutatud metoodikate analüüsiga 2002
Mihkelson Raini Infoturbe riskide juhtimine EV Siseministeeriumi näitel 2002
Nesvetajev Andrei Esimesed sammud efektiivseks testimiseks 2002
Reinpõld Risto Grupiotsustusel põhinev tudengite hindamissüsteem 2002
Taravkova Jekaterina Veebisaitide üldised nõudmised ja testimissüsteemid 2002
Vassiljev Stanislav Terrorism agentide maailmas 2002
Harina Ljudmila Rämpsposti vastaste vahendite võrdlev analüüs 2003
Jürves Natalia Oracle Human Resources Management System juurutamise projekt Hansapanga näitel 2003
Nellis Vadim Töötajate tunnusjoonte võrdlemise süsteem Hierarhilise Analüüsi Meetodi alusel 2003
Shishkov Andrei Testimise korraldus 2003
Veske Julia XP-metoodika kasutamise eelised ja probleemid 2003
Sädem Ulvi Sisuhaldussüsteemi testimine 2003
Antonova Polina Ekspertsüsteemid meditsiinis 2004
Raja Riin Testimisvahendid erinevat tüüpi rakendustele 2004
Arno Jevgenia CRM edasiarendamine Tallinna Masinatehases 2004
Kalu Aivo Asutuse turvapoliitika koostamine: Välisministeeriumi näitel 2004
Juhkov Arvo Jõhvi e-linn 2004
Iljin Anton Lokaliseerimise testimine 2004
Lillep Kaidi Tarkvara testimise automatiseerimine 2004
Tuisk Anneli Skype’i testimisprotsessi automatiseerimine 2004
Zinovjev Andrei Pakkumiste ja tellimuste vormistamise süsteemi testimine 2004
Luhari Martin IT riigihangete pakkumiste koostamise tugisüsteem (AS Siemens naitel) 2004
Visse Andre Süsteemihalduslahenduse rakendamine ettevõttes Radiolinja Eesti AS 2004
Alas Risto Testipõhise arenduse tasuvusest tarkvaraprojektides 2005
Bolotov Jevgeni Autorentimise süsteemi testimine 2005
Gornostajev Andrei Korteriühistu elektrooniline haldussüsteem (arvete funktsionaalse allsüsteemi näitel) 2005
Kuzmina Jekaterina Ekspertsüsteemide kasutamine telemeditsiinis 2005
Tamm Toomas Pihuarvutite valikuportaal 2005
Visnapuu Marily IS auditi tugitarkvara võrdlev analüüs 2005
Yalonetsky Yaron “Hansa Financial” süsteemi testimine 2005
Takis Jaana Väikeelamu SCADA (System Control and Data Acquisition) 2005
Terno Maris OÜ Saar Poll küsitluste infosüsteemi strateegiline analüüs 2006
Stranberg Anti Analüüsivõimalustega CRM süsteem EMT-s 2006
Lillemets Leela Testimisprotsessi parendamine Hansapangas 2006
Leesi Indrek Tallinna ja Tartu osakonna vahelise süsteemi loomine 2006
Zhiburtovitsh Julia Web Editori testimine 2006
Savchenko Olesja Software Automated Testing 2006
Nigol Triin Testimisprotsessi parendamine automatiseerimise abil Hansapanga näitel 2006
Kempi Indrek Testimissüsteemi uuendamine 2006
Leimann Ragnar Infotehnoloogiliste protsesside funktsioonisiire (IBM-i klientide näitel) 2006
Rennig Valli Tarkvara testimise automatiseerimine ilma programmeerimata kasutades õiget metoodikat 2006
Fjodorova Elina “Favoriit keskus” programmi testimine 2006
Leedo Kristiina MRP-tarkvara juurutusprotsess ettevõtte X näitel 2006
Laumets Anneli Kvaliteedi tagamine hajusas tarkvara arendusprotsessis 2006
Loderaud Mihkel R essursihaldustarkvara funktsionaalne analüüs trükikoja näite varal 2006
Tarend Ave Uuriv testimine ja selle rakendamine Hansapanga näitel 2006
Tähiste Jane Ärireeglite haldamissüsteemid ja iLog JRules 6 2006
Zabolotny Ivan Development of an expert system for water qualitative and quantitative analysis by it’s spectral fluorescence signatures 2007
Novikova Anna Väärtpaberikontode hooldustasude arvutamise ja debiteerimise süsteemi testimine Hansapangas 2007
Kuusk Jüri Kinnisvarafirma infosüsteem analüüsiprotsessi toetuseks 2007
Poom Indrek Finantsauditi IT toe kontseptsiooni loomine keskmise suurusega ettevõtetele MS Dynamics AX näitel 2007
Roots Alo Arvutifirmade e-poodide kasutusmugavuse ja kasutajasõbralikkuse testimine 2007
Ester Märten Süsteemide integratsioon Skype Tarkvaraarenduse näitel 2008
Kauts Marek-Andres Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni haldamise korra uuendamine 2010
Jõesoo Kadri Kõnekeskuse kõnede intensiivsuse määramine ja agentide arvu optimeerimine Swedbanki näitel 2010
Karming Triinu Elioni automaattestimise raamistiku täiendamine 2011
Rjadnev-Meristo Rahel Skaleeritavuse hindamine ja mõõtmine BrowserBite näitel 2012
Datsko Valeria TDriver ja selle testimisvahendite liideste kasutatavuse analüüs 2012
Horm Ivari Vaba tarkvara kasutamine võrguteenuste osutamisel Tallinna munitsipaalkoolides 2012
Altnurme Hendrik Ekke Piiriülese meretranspordi formaalsuste andmevahetussüsteemi esialgne analüüs 2017

Doktoriõpe – lõpetanud

Perekonnanimi Eesnimi Töö teema Lõpetamise aasta 
Nahar Nazmun Global Electronic Commerce Process: Business-To-Business 1999
Tshahhirov Ilja Security Protocols Analysis in the Computational Model – Dependency Flow Graphs-Based Approach 2008
Piho Gunnar Archetypes Based Techniques for Development of Domains, Requirements and Software. Towards LIMS Software Factory 2011