Tarkvara protsessid ja kvaliteet (ITB8826)

Kursus ITB8826 on tarkvara kvaliteedist, protsessidest, standarditest. Lähtutakse neljast vaatepunktist: tellija, arendaja, testija, hooldaja.

Kursuse märksõnu: kvaliteet – inimesed, nõuded, toode, protsessid. Nõuded, sh mittefunktsionaalsed, SLA. Toode, sh arhitektuur, testipõhine arendus, koodi kvaliteet. Protsessid, hooldus, raamistikud ja standardid. Testimised ja staatilised hindamised. 

Kursuse materjalid on Moodle keskkonnas. Laiendatud ainekaart (korralduse materjal). Osaline lühikonspekt.   Ingliskeelne kokkuvõte.