Tarkvara protsessid ja kvaliteet (ITB8826)

Kursus ITB8826 on tarkvara kvaliteedist, protsessidest, standarditest. Lähtutakse neljast vaatepunktist: tellija, arendaja, testija, hooldaja.

Kursuse märksõnu: kvaliteet – inimesed, nõuded, toode, protsessid. Nõuded, sh mittefunktsionaalsed, SLA. Toode, sh arhitektuur, testipõhine arendus, koodi kvaliteet. Protsessid, hooldus, raamistikud ja standardid. Testimised ja staatilised hindamised. 

NB! Kursus muutub 2021.a. sügisel. Kursuse materjalid on Moodle keskkonnas. Laiendatud ainekaart (korralduse materjal). Osaline lühikonspekt.   

Ingliskeelsed materjalid: Moodle. Lühike kokkuvõte.