Tarkvara protsessid ja kvaliteet (ITB8826)

Kursus ITB8826 on tarkvara kvaliteedist, protsessidest, standarditest. Lähtutakse neljast vaatepunktist: tellija, arendaja, testija, hooldaja.

Kursuse märksõnu: kvaliteet – inimesed, nõuded, toode, protsessid. Nõuded, sh mittefunktsionaalsed, SLA. Toode, sh arhitektuur, testipõhine arendus, koodi kvaliteet. Protsessid, hooldus, raamistikud ja standardid. Testimised ja staatilised hindamised. 

Kursus muutub 2022.a. sügisel. Kursuse materjalid on Moodle keskkonnas. Laiendatud ainekaart (korralduse materjal). Osaline lühikonspekt.   Ingliskeelne kokkuvõte.

Loeng 31.08.2022. Tarkvara kvaliteet (vt konspekt, jaotis 1 ning loengu slaidid).

Harjutuse teemad (esimene nädal). Korralduse ülevaade (tähtajad, hindamine, projekt). Esimene töö: organisatsioon (vt korralduse materjal, jaotis 2.1). Harjutuse ülesanded. Palun hakake moodustama projekti rühmi ja kokku leppima töödes kasutatud organisatsiooni, kontakteerudes teiste üliõpilastega või kasutades tööde rühmade moodustamise tööriista (Moodle).