Tarkvara protsessid ja kvaliteet (ITB8826)

Kursus ITB8826 on tarkvara kvaliteedist, protsessidest, standarditest. Lähtutakse neljast vaatepunktist: tellija, arendaja, testija, hooldaja.

Kursuse märksõnu: kvaliteet – inimesed, nõuded, toode, protsessid. Nõuded, sh mittefunktsionaalsed, SLA. Toode, sh arhitektuur, testipõhine arendus, koodi kvaliteet. Protsessid, hooldus, raamistikud ja standardid. Testimised ja staatilised hindamised. 

Kursus muutub 2021.a. sügisel. Kursuse materjalid on Moodle keskkonnas. Laiendatud ainekaart (korralduse materjal). Osaline lühikonspekt.   Ingliskeelne kokkuvõte.

Loeng 1.09.2021. Tarkvara kvaliteet (vt konspekt, jaotis 1 ning loengu slaidid). Teams kohtumine. 

Harjutuse teemad 1.09.2021. Korralduse ülevaade (tähtajad, hindamine, projekt). Esimene töö: organisatsioon (vt korralduse materjal, jaotis 2.1). Harjutuse ülesanded. Palun hakake moodustama projekti rühmi ja kokku leppima töödes kasutatud organisatsiooni, kontakteerudes teiste üliõpilastega või kasutades tööde rühmade moodustamise tööriista (Moodle). Teams kohtumine.