Tarkvara protsessid ja kvaliteet (ITB8826)

Kursus on tarkvara kvaliteedist, protsessidest, standarditest. Neli vaatepunkti: tellija, arendaja, testija, hooldaja.

Kursuse märksõnu: nõuded, ka mittefunktsionaalsed, SLA. Nõuete realiseerimine, testipõhine arendus, koodi kvaliteet, arhitektuur. Mitmesugused testimised ja staatilised hindamised. Hooldus, protsessid, raamistikud ja standardid.

NB! Kursus muutub 2019.a. sügisel. Laiendatud ainekaart (korralduse materjal). Kursuse detailne sisu on TTÜ õpikeskkonnas. Arhiivist:  osaline lühikonspekt (ei kata kogu 2019.a. kursust).  

Ingliskeelsed materjalid on Moodle’s, https://ained.ttu.ee/course/view.php?id=194, kursus “IDY0204, IDX1511 – Software Quality and Standards”.