Tarkvara protsessid ja kvaliteet (ITB8826)

Kursus on tarkvara kvaliteedist, protsessidest, standarditest. Neli vaatepunkti: tellija, arendaja, testija, hooldaja.

Kursuse märksõnu: nõuded, ka mittefunktsionaalsed, SLA. Nõuete realiseerimine, testipõhine arendus, koodi kvaliteet, arhitektuur. Mitmesugused testimised ja staatilised hindamised. Hooldus, protsessid, raamistikud ja standardid.

NB! Kursus muutub 2019.a. sügisel. Uus kursus on TTÜ õpikeskkonnas. Osaline lühikonspektKorralduse materjal